Drevené kliny pre vaše fotografické plátno

Drevené kliny pre vaše fotografické plátno

Ak sa po určitom čase napätie v tkanine plátna zmierni, môžete ho upraviť pomocou drevených klinov. Ak ste si objednali fotoplátno s rozmermi 40 x 40 alebo väčšími, k objednávke dostanete štyri kliny.

Pri nasledujúcich formátoch kliny neprikladáme: 20 x 20, 20 x 30, 30 x 30, 30 x 40, 30 x 45

K dispozícii pre: Fotografické plátno (majte na pamäti, že vlastné formáty neobsahujú výrezy na dotiahnutie)

Napínanie fotografického plátna

Vlastnosti

  • Súčasťou fotografického plátna (v závislosti od formátu)

K dispozícii na objednanie samostatne: Áno, ďalšie drevené kliny si môžete objednať v sekcii Príslušenstvo nášho internetového obchodu.

Návod na montáž

Za normálnych okolností sú drevené kliny priamo pripevnené k plátnu, takže na dotiahnutie ich stačí pevnejšie zatĺcť.

Ak si kliny objednáte samostatne, jednoducho zasuňte drevené kliny do dodaných otvorov, aby ste plátno viac napli. Sú štyri, jeden pre každý roh fotoplátna.

Napínanie fotoplátna