Optimalizujte svoje PDF

Optimalizujte svoje PDF

Po vytvorení PDF otvorte PDF v programe Adobe Acrobat Pro a vyberte "Súbor -> Uložiť ako -> Optimalizované PDF". Upravte nasledujúce nastavenia:

Kompatibilita: "Zachovať existujúce".

 • Obrázky: tu odporúčame "bikubická interpolácia" na 300 alebo 301 ppi pre obrázky nad 300 ppi (JPEG, maximálna kvalita)
 • Písma: zaškrtnite políčko "Nerozbaľovať žiadne písmo".
 • Priehľadnosť: vyberte možnosť "vysoké rozlíšenie"
 • Vyradiť objekty: zaškrtnite všetky políčka okrem
  - Konvertovať hladké čiary na krivky
  - Zistiť a zlúčiť fragmenty obrázka
 • Vyradiť užívateľské údaje : začiarknite všetky políčka
 • Vyčistiť: nastavte možnosti kompresie objektov na "Komprimovať štruktúru dokumentu" a začiarknite všetky políčka okrem
  - V prúdoch, ktoré používajú kódovanie LZW, použite namiesto neho Flate
  - Vyradiť nereferencované pomenované miesta určenia
  - Optimalizujte PDF na rýchle zobrazenie na webe

Najmä pre Photoshop
Ak používate programy na úpravu fotografií, ako je Photoshop, odporúčame ukladať dvojstrany ako jpg (kvalita 10). Fotografie premenujte na postupné čísla (01..., 02..., ...); tak sa vaša fotokniha alebo kalendár automaticky naplnia.

Export viacstránkového súboru PDF z programu Photoshop
V CS3 : V programe Photoshop je možné uložiť viac ako jeden dokument ako viacstránkový súbor PDF. Vyberte položku Súbor -> Automatizovať -> Prezentácia PDF. Kliknutím na "Pridať otvorené súbory" otvorte potrebné súbory a potom vyberte "Viacstranový dokument", aby ste všetky súbory uložili do jedného PDF.
V CS4: V CS4 je táto funkcia integrovaná do programu Adobe Bridge. Vyberte potrebné súbory z priečinkov. Potom prejdite na výstupný panel (Okno -> Pracovná plocha -> Výstup; panel sa zobrazí na pravej strane). Vyberte položku "PDF" a nastavte položku "Šablóna" na ''Vlastná". Teraz musíte zadať presnú veľkosť strany. Na karte "Rozloženie" nastavte hodnoty okrajov (horný, dolný...) na nulu. Karty "Prekrytie", "Hlavička", "Päta", "Prehrávanie" a "Vodoznak" môžete ignorovať a na záver dokument uložiť.

Špeciálne pre Scribus
Scribus 1.4.4 dokáže vkladať písma do súborov PDF, zatiaľ čo ostatné staršie verzie túto funkciu nepodporujú. Preto ak nepoužívate najnovšiu verziu, je potrebné pred exportom previesť písma na obrysy (tiež "previesť na cesty").

Upozornenie: Hoci štruktúra viacstranových fotografických produktov v programe Scribus je možná s dvojitými stranami, pri exporte do PDF sa dvojité strany exportujú samostatne ako jednotlivé strany. Súbor PDF je potrebný v internetovom obchode (s fotoknihami), ale so súvislými dvojitými stranami, aby sa to dalo správne interpretovať. Na vytvorenie údajov v programe Scribus odporúčame vytvoriť jednu stranu vo formáte dvojstrany a vytvoriť príslušné značky a pomocné riadky.