Prepojenie externého editora so softvérom

Prepojenie externého editora obrázkov so softvérom

Na úpravu obrázkov priamo zo softvéru Saal Design môžete použiť externý program na úpravu obrázkov. Ak to chcete urobiť, najprv kliknite na malú ikonu ozubeného kolieska pre nastavenia v softvéri. V časti Cesty sa nachádza časť s názvom Externý editor obrázkov. Ak tu kliknete na tlačidlo s kľúčom, môžete vybrať program zo svojho systému na úpravu obrázkov.

Prepojenie externého editora obrázkov so softvérom

Po uložení vybraného programu na úpravu obrázkov kliknite na tlačidlo OK v pravom dolnom rohu. Vaše nastavenia sú teraz uložené. Teraz kliknite pravým tlačidlom myšina obrázok v projekte a vyberte položku Otvoriť pomocou externého editora. Obrázok sa otvorí v editore obrázkov.

Otvoriť v externom editore

Po úprave uložte obrázok a vráťte sa do softvéru Saal Design. Kliknite na Úprava obrázka dokončená a starý obrázok sa nahradí novým upraveným obrázkom.

Úprava obrázkov dokončená