Vytvorenie súborov v aplikácii InDesign

Vytvárenie súborov v aplikácii InDesign

V profesionálnej zóne si môžete stiahnuť šablóny InDesign pre rôzne fotografické produkty podľa vlastného výberu. Šablóny vychádzajú z presných rozmerov fotografického produktu a obsahujú niekoľko pokynov, ktoré sú vysvetlené nižšie na príklade šablóny pre fotoknihu.

Obálka

 1. Ide o surový formát strán vrátane orezu. Oblasť medzi 1 a 2 je orezaná časť a vo finálnom výrobku nebude viditeľná.
 2. Ohraničuje oblasť návrhu a je to konečný formát.
 3. Žiadne dôležité časti obrázkov ani text by nemali byť umiestnené mimo tejto línie.
 4. Toto je oblasť záhybu obálky.
 5. Je to chrbát knihy.

Vodítka pre obálku

Špeciálne obálky

Lesklé, matné a biele koženkové obálky môžete vylepšiť pridaním fotiek, klipartov a textu. Vzhľadom na obmedzenia materiálu však niektoré špeciálne obálky umožňujú iba text a kliparty, nie obrazové súbory. Prípadne, ak chcete dosiahnuť osobnejší vzhľad, preskúmajte fotoknihu Professional Line s možnosťou akrylového obalu alebo obalu z brúseného kovu.

Vnútorné strany

 1. Toto je surový formát vnútorných strán vrátane orezu. Oblasť medzi 1 a 2 je orezaná časť a v konečnom produkte nebude viditeľná.
 2. Ohraničuje oblasť návrhu a je to konečný formát.
 3. Žiadne dôležité časti obrázkov ani text by nemali byť umiestnené mimo tejto línie.

Vodítka pre vnútorné strany

Venujte pozornosť nasledujúcim údajom:

 • Farebný priestor: Pre svoje údaje vždy používajte sRGB.
 • Minimálna vzdialenosť: Prvky neumiestňujte priamo na orezovú líniu. Inými slovami, zakryte celú stranu alebo nechajte medzeru približne 1 cm od orezovej línie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k bielym okrajom alebo k odrezaniu dôležitých prvkov z obrázka.
 • Písma: Upozorňujeme, že všetky písma musia byť vždy vložené do súboru PDF; prípadne ich môžete previesť na cesty.
 • Minimálne veľkosti písma: Upozorňujeme, že veľkosti písma sa medzi jednotlivými typmi písma líšia. Písma Sans-Serif, obyčajné alebo tučné, by mali mať veľkosť aspoň 8 bodov (meranie pomocou písma Arial), zatiaľ čo písma Serif by mali mať veľkosť aspoň 10 bodov (meranie pomocou písma Times New Roman).
 • Svetlé písma: Ak je váha písma Light, veľkosť by mala byť aspoň 12 pt. Ak je svetlý text na tmavom pozadí, veľkosť písma by mala byť aspoň 14 pt.
 • Šírka ťahu: Šírka ťahu riadkov by nemala byť menšia ako 1 pt.
 • Orez: Hodnota orezu a spojovacieho priestoru sa vždy vzťahuje na jednu stranu, a preto by sa mala zohľadniť pre každú stranu v kalendári, ako aj vo fotoknihách (napr. hodnota x 2 pre ľavú a pravú stranu).
 • Pred zadaním objednávky si dôkladne prekontrolujte všetky strany. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte náš tím podpory. Všetky údaje môžete preskúmať na celej obrazovke. Nezodpovedáme za prípadné chyby vo výrobku, ak boli viditeľné v náhľade.
 • Export do formátu PDF: Nepoužívajte registračné ani orezávacie značky
 • Súbory PDF musia byť optimalizované v programe Adobe Acrobat Pro
 • Súbory PDF alebo JPG môžete nahrať v internetovom obchode.

Fotokniha:

 • V uvedenom počte strán nie je zahrnutý obal.
 • Na celú obálku fotoknihy (predná a zadná strana) je potrebný len jeden súbor PDF.
 • Vytlačí sa aj vnútorná strana prednej a zadnej obálky. Ak chcete, aby bola biela, nechajte prvú a poslednú stranu prázdne (Fotokniha sa začína hneď prvou stranou).

Export do formátu PDF

Pri použití funkcie exportu do PDF (odporúčame pri použití programov InDesign a QuarkXPress) odporúčame pri exporte použiť funkciu Vysokú kvalitu tlače alebo použiť našu predvoľbu Adobe PDF Saal Digital. V položke Výstup zmeňte cieľový farebný priestor na Farebný priestor RGB — sRGB IEC61966-2.1 (pozri printscreen nižšie). Ak používate funkciu Double Pages (pre fotoknihy) s programom na rozvrhovanie, ako je QuarkXPress alebo InDesign, uistite sa, že ste zaškrtli políčko Print Sheets (QuarkXPress = Mounting Surfaces). Je dôležité, aby sme každú dvojstranu dostali ako stranu v súbore PDF.

Upozorňujeme, že pri používaní našich šablón je aktivované zaškrtávacie políčko Použiť nastavenia rozhrania dokumentu ( pozri printscreen nižšie) .

Nemusíte kombinovať súbory PDF (dvojstranu obálky a vnútorné strany), ale môžete nahrať aj 2 súbory PDF.

Pred odoslaním vždy optimalizujte PDF súbor, aby ste znížili množstvo údajov a previedli všetky masky, priehľadnosti a metadáta, ktoré môžu počas importu spôsobovať problémy.

Ponuka Export Adobe PDF

Orezávanie (pre export PDF): V poli exportu PDF v časti Marks and Bleeds (Značky a spád) použite zaškrtávacie políčko Use interface settings of the document (Použiť nastavenia rozhrania dokumentu), ak ste orezanie v dokumente definovali skôr.

Ponuka Export Adobe PDF

Predvoľby Adobe PDF: Aby ste sa vyhli problémom s výrobou tlačových údajov, ponúkame vám aj možnosti exportu PDF našich úloh Saal Digital na stiahnutie zdarma. Môžete ich použiť pre všetky verzie programu InDesign. Možnosti úloh si stiahnite tu a nainštalujte ich do svojho počítača.

Ak chcete možnosti úlohy načítať v programe InDesign alebo Photoshop, kliknite na položku Súbor a v časti Adobe PDF Presets vyberte položku Definovať. Potom kliknite na tlačidlo Načítať a vyberte Saal Digital.joboptions z uloženého umiestnenia v počítači.

Teraz môžete vybrať profil Saal Digital v časti Adobe PDF Presets a potom exportovať súbor PDF.

Predvoľby Adobe PDF v programe InDesign

 

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím:

Vaše jazykové nastavenie sa nezhoduje s jazykom tejto webovej stránky. Vyberte si prosím: