Galéria spätnej väzby

Galéria spätnej väzby

Svoje galérie môžete premeniť na galérie spätnej väzby, v ktorých môžu zákazníci hodnotiť každú fotografiu pomocou farebnej stupnice v galérii. Zjednoduší to váš pracovný postup a centralizuje komunikáciu so zákazníkmi.

Aktivácia galérie spätnej väzby

Ak chcete aktivovať túto možnosť, otvorte Nastavenia galérie vybranej galérie. V rámci tejto ponuky musíte aktivovať možnosť Galéria spätnej väzby a kliknúť na Uložiť. Tým sa vaša galéria zmení na galériu spätnej väzby.

Zobrazenie možnosti galérie spätnej väzby v nastaveniach galérie

Túto možnosť môžete kedykoľvek vypnúť.

Zdieľaná galéria spätnej väzby

Po nastavení galérie ako galérie spätnej väzby môžu zákazníci hodnotiť obrázky v nej. Po kliknutí na ľubovoľný obrázok sa v ľavom dolnom rohu obrázka zobrazia tri farebné kruhy, ktoré umožnia vašim klientom ohodnotiť obrázok nasledovne:
Zelený, pre vybrané.
Oranžový, pre neisté.
Červený, pre zamietnuté.
Obrázok označený spätnou väzbou

Po hodnotení sa obrázky v zdieľanom odkaze na galériu označia farebným kruhom v ľavom hornom rohu, ktorý označuje výber. Obrázky zobrazené v zdieľanej galérii je možné filtrovať aj kliknutím na farebné kruhy v pravom hornom rohu.

Zdieľaná galéria spätnej väzby s výberom

Zobrazenie spätnej väzby

Spätnú väzbu klientov si môžete prezerať vo svojom účte v ponuke Galéria. Všimnite si, že každý obrázok je v ľavom hornom rohu označený červeným, oranžovým alebo zeleným krúžkom, čo odráža výber klienta.

Obrázky označené spätnou väzbou v ponuke galérie

V záujme efektívneho pracovného postupu odporúčame povoliť komentáre pre galériu, aby klienti mohli zanechať pripomienky k obrázkom a v prípade potreby požiadať o zmeny. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku o tom, ako aktivovať komentáre.

Upozorňujeme, že táto funkcia ovplyvní aj zoznam želaní vašich zákazníkov; po aktivácii tejto funkcie budú môcť nielen označiť fotografie ako zelené, oranžové alebo červené, ale budú môcť aj vybrať požadované fotografie do svojho zoznamu želaní a poslať vám svoj výber. Viac informácií nájdete v článku Zoznam želaní.