Nastavenia používateľského účtu

Váš účet

Nastavenia používateľského účtu

Informácie zadané pri vytváraní účtu sú k dispozícii v časti Nastavenia účtu v časti Účet. Osobné údaje tu môžete kedykoľvek zmeniť a pridať. Okrem toho si tu môžete prispôsobiť niektoré aspekty svojho účtu.

Menu vášho účtu

V hornej časti sa nachádza kruh, ktorý predstavuje avatara vášho účtu. Ten si môžete prispôsobiť kliknutím na Zmeniť obrázok a výberom obrázka, ktorý chcete použiť ako obrázok svojho účtu. Po nahratí obrázka naň môžete kliknúť a vybrať časť obrázka, ktorá sa má zobraziť.

Upraviť obrázok účtu

V časti Vaše používateľské údaje sa zobrazujú všetky osobné údaje, ktoré ste pridali pri vytváraní účtu. Ak chcete, môžete zmeniť a pridať ďalšie informácie. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť zmeny, aby sa vykonané zmeny uložili.

V časti Heslo a zabezpečenie môžete zmeniť svoje heslo kliknutím na položku Zmeniť heslo. Zobrazí sa ponuka na zadanie aktuálneho hesla a aktualizáciu nového hesla.

Okno zmeny hesla

V časti Zabezpečenie a súkromie nájdete možnosť exportovať svoje údaje. Tým sa vyexportuje kópia celého obsahu vášho účtu, aby ste ho mohli v prípade potreby uložiť na externé zariadenie.

Okno exportu údajov

Nakoniec sa tu nachádza tlačidlo na vymazanie účtu, ktoré vymaže váš účet a všetky vaše údaje.

Adresy

V časti Adresy môžete pridať svoje fakturačné a dodacie adresy. Kliknutím na tlačidlo Pridať môžete pridať toľko adries, koľko potrebujete, a kedykoľvek ich môžete zmeniť kliknutím na ikonu upraviť.

Menu adries

Upozorňujeme, že tieto adresy sa budú používať pre vaše osobné objednávky, nie pre objednávky z Photo Portalu. Môžete si uložiť najčastejšie používané dodacie a fakturačné adresy, čím sa vyhnete potrebe zadávať a upravovať osobné údaje pri každom nákupe.

Možnosti doručovacej adresy v nákupnom košíku

Pridané adresy budú po prihlásení k dispozícii na výber pre vaše vlastné objednávky v nákupnom košíku, čo vám umožní rýchlo vybrať dodacie aj fakturačné adresy pre každý váš nákup. Novú adresu môžete pridať z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo Pridať novú.

Spôsob platby

Spôsoby platby umožňujú uložiť rôzne spôsoby platby a úhrady vlastných nákupov. Kliknutím na tlačidlo Pridať môžete pridať toľko metód, koľko potrebujete. Kedykoľvek ich môžete zmeniť kliknutím na ikonu upraviť. Upozorňujeme, že platobné metódy sa po prihlásení použijú pre vaše vlastné osobné objednávky, nie pre objednávky fotoportálu. K dispozícii je niekoľko platobných metód a spôsobov výplaty.

Ponuka platobných metód

V oboch sekciách môžete vybrať metódu, ktorá bude predvolená, kliknutím na ikonu úprav a aktivovaním položky Predvolená platobná metóda.

Predvolený spôsob platby

Spôsoby platby si môžete vybrať pri vlastných objednávkach v nákupnom košíku po prihlásení. Predvolený spôsob platby je predvolený pri zadávaní objednávky, ale môžete si vybrať iný spôsob. Nový spôsob platby môžete pridať aj z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo Pridať nový.

Možnosti spôsobu platby v nákupnom košíku

Predvolený spôsob platby bude predvolený na vašich faktúrach.

Predplatné

V rámci predplatného nájdete rôzne možnosti z hľadiska kapacity úložiska. V predvolenom nastavení a úplne zadarmo máte k dispozícii 5 GB úložného priestoru, ktorý sa zvýši na 10 GB, ak vykonáte všetky kroky na vytvorenie účtu.

V tejto ponuke môžete zvýšiť svoje predplatné a kapacitu úložiska výberom možností Saal Cloud alebo Saal Prio. Služba Saal Prio zahŕňa aj bezplatné štandardné doručenie. Predplatné môžete kedykoľvek zmeniť.

Menu predplatného