Nastavenia používateľského účtu

Váš účet

Nastavenia používateľského účtu

Informácie zadané pri vytváraní konta sú k dispozícii v časti Nastavenia konta v časti Konto. Osobné údaje tu môžete kedykoľvek zmeniť a pridať. Okrem toho si tu môžete prispôsobiť niektoré aspekty svojho konta.

Ponuka vášho konta

V hornej časti sa nachádza kruh, ktorý predstavuje avatar vášho konta. Ten si môžete prispôsobiť kliknutím na Change Image (Zmeniť obrázok) a výberom obrázka, ktorý chcete použiť ako obrázok svojho konta. Po nahratí obrázka naň môžete kliknúť a vybrať časť obrázka, ktorá sa má zobraziť.

Upraviť obrázok účtu

V časti Your user data (Vaše používateľské údaje) sa zobrazujú všetky osobné údaje, ktoré ste pridali pri vytváraní konta. Ak chcete, môžete zmeniť a pridať ďalšie informácie. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť zmeny, aby sa vykonané zmeny uložili.

V časti Heslo a zabezpečenie môžete zmeniť svoje heslo kliknutím na položku Zmeniť heslo. Zobrazí sa ponuka na zadanie aktuálneho hesla a aktualizáciu nového hesla.

Okno Zmena hesla

V časti Zabezpečenie a súkromie nájdete možnosť exportovať svoje údaje. Tým sa vyexportuje kópia celého obsahu vášho konta, aby ste ju mohli v prípade potreby uložiť na externé zariadenie.

Okno exportu údajov

Nakoniec sa tu nachádza tlačidlo na vymazanie účtu, ktoré vymaže váš účet a všetky vaše údaje.

Adresy

V časti Adresy môžete pridať svoje fakturačné a doručovacie adresy. Kliknutím na tlačidlo Pridať môžete pridať toľko adries, koľko potrebujete, a kedykoľvek ich môžete zmeniť kliknutím na ikonu upraviť.

Ponuka Adresy

Upozorňujeme, že tieto adresy sa budú používať pre vaše osobné objednávky, nie pre objednávky z portálu Photo Portal. Môžete si uložiť svoje najčastejšie používané dodacie a fakturačné adresy, čím sa vyhnete potrebe zadávať a upravovať svoje osobné údaje pri každom nákupe.

Možnosti dodacej adresy v nákupnom košíku

Pridané adresy budú po prihlásení k dispozícii na výber pre vaše vlastné objednávky v nákupnom košíku, čo vám umožní rýchlo vybrať adresu doručenia aj fakturačnú adresu pre každý váš nákup. Novú adresu môžete pridať z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo Pridať novú.

Spôsob platby

Spôsoby platby umožňujú uložiť rôzne spôsoby platby a úhrady vlastných nákupov. Kliknutím na tlačidlo Pridať môžete pridať toľko metód, koľko potrebujete. Kedykoľvek ich môžete zmeniť kliknutím na ikonu upraviť. K dispozícii je niekoľko platobných metód a spôsobov výplaty.

Ponuka platobných metód

V oboch sekciách si môžete vybrať metódu, ktorá bude predvolená, kliknutím na ikonu upraviť a aktivovaním položky Predvolená platobná metóda.

Možnosť Predvolená platobná metóda

Vaše spôsoby platby

Platobné metódy sa po prihlásení použijú pre vaše vlastné osobné objednávky, nie pre objednávky na portáli Photo Portal. Po prihlásení ich môžete vybrať pri vlastných objednávkach v nákupnom košíku. Predvolený spôsob platby je predvolený pri zadávaní objednávky, ale môžete si vybrať iný spôsob. Nový spôsob platby môžete pridať aj z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo Pridať nový.

Možnosti spôsobu platby v nákupnom košíku

Vaše spôsoby výplaty

Zisk získaný z predaja sa pripíše na zvolený predvolený spôsob platby. Prehľad svojich ziskov nájdete v časti Vaše zúčtovanie.

Predplatné

Tu si môžete vybrať, ktoré predplatné si chcete predplatiť. Viac informácií o predplatnom nájdete tu.