Online registrácia

Online registrácia

Táto možnosť zjednodušuje vytváranie kontaktov/účastníkov prostredníctvom používateľsky prívetivého online registračného formulára. Túto možnosť môžete vybrať pri nastavovaní úlohy s fotografiami a kliknúť na tlačidlo Pokračovať.

Výber online fotozáberov

1. Vytvoriť skupiny

Zobrazí sa ponuka na vytvorenie skupín (napr. tried). Do poľa Názov skupiny zadajte názvy skupín. Ak chcete pridať ďalšie skupiny, kliknite na tlačidlo Pridať, čím sa vytvorí ďalšie pole Názov skupiny. Skupiny môžete odstrániť výberom ikony koša. Na vytvorenie fotografickej úlohy je potrebná aspoň jedna skupina. Po dokončení kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Vytvorenie skupiny

2. Konfigurácia online registrácie

Ďalej nakonfigurujte nastavenia online registrácie nasledovne:
Termín online registrácie: Nastavte termín registrácie.
Otvoriť registračnú stránku: Otvorte stránku s registráciou na kontrolu.
Skopírujte registračné prepojenie: Skopírujte odkaz na registračnú stránku na distribúciu alebo preskúmanie.

Nastavenia pre online registráciu

Voliteľne môžete vytvoriť informačný list na propagáciu dňa fotografovania. Bude obsahovať QR pre ľahký prístup účastníkov k registrácii, ako aj odkaz. Bude obsahovať aj osobné informácie o vás, ktoré sa už nachádzajú vo vašom profile. Môžete ho tiež personalizovať:
Názov: Názov vášho fotenia.
Popis: Môžete uviesť dôležité údaje, napríklad dátum podujatia.
Na stiahnutie (PDF): Stiahnite si registračný informačný formulár na vytlačenie a distribúciu.

Informačný hárok vo formáte PDF

Typ fotografií: Zaškrtnutím príslušného políčka môžete účastníkom povoliť výber rôznych typov fotografií. Každý účastník sa tak môže pred fotením rozhodnúť, aký druh fotografií sa má od neho odfotiť.

Po dokončení nastavení kliknite na Pokračovať.

3. Začiarknite položku Fotografická úloha

Ponuka Školská fotografická úloha

Vytvorená ponuka Photo Job (Fotografická úloha) sa otvorí podľa nastavenia. Ak chcete, môžete vytvoriť novú skupinu zadaním názvu do poľa Nová skupina v hornej časti a kliknutím na tlačidlo Pridať. Nastavenia fotoúlohy môžete zmeniť v pravom stĺpci v ponuke Všeobecné. Viac informácií nájdete v článku Všeobecná ponuka.

4. Registrácia

Účastníci sa musia na fotenie zaregistrovať pred dňom fotenia. Musíte zabezpečiť, aby mali prístup k online odkazu na registráciu. Nájdete ho v rámci stránky Nastavenia fotografických úloh.
Na stránke s registráciou sa budú zhromažďovať osobné údaje o každom kontakte, napríklad meno, e-mail a telefón. Potom budú musieť zadať meno účastníka a vybrať skupinu alebo triedu, do ktorej patrí. Každý kontakt môže mať viac ako jedného účastníka kliknutím na Pridať ďalšieho účastníka. To môže byť veľmi užitočné napríklad pri školských foteniach, kde môžu rodičia v prípade potreby zaregistrovať viac ako jedno dieťa. Každý účastník musí v nastaveniach vybrať aktivovaný typ fotografií, napríklad skupinové fotografie.

Registrácia

Online registrácia obsahuje dohodu o ochrane súkromia a údajov, s ktorou musia kontakty pred registráciou súhlasiť. Po dokončení musia kliknúť na tlačidlo Registrovať teraz. Zobrazí sa potvrdzujúca správa, v ktorej bude kontakt informovaný, že registrácia bola úspešná a že bude informovaný, keď budú snímky k dispozícii.

Registrácia je potvrdená

Kontakt sa automaticky vytvorí a sprístupní v aplikácii Photo Job s príslušnou skupinou. Prístup ku kontaktom vytvoreným v úlohe Photo Job získate kliknutím na tlačidlo Zákazník v pravom menu. Viac informácií nájdete v článku Zákaznícke menu.

Registrovaní účastníci sú prístupní kliknutím na tlačidlo Účastníci. Viac informácií nájdete v článku Účastníci v ponuke.

Fotografická úloha zverejnená s kontaktmi

5. Deň fotografovania

V deň fotenia už budete mať k dispozícii registráciu všetkých účastníkov. Pre každého účastníka je už vytvorená individuálna galéria. Na fotenie si teraz môžete vytlačiť QR kódy alebo ich vziať so sebou do smartfónu a najprv odfotografovať QR kód a potom príslušného účastníka. Po fotografovaní môžete nahrať všetky fotografie vrátane QR kódov a tie sa automaticky roztriedia do správnych galérií.
Ak chcete stiahnuť kartu QR pre fotenie, kliknite na tlačidlo QR kódy na pravej strane. Ďalšie informácie nájdete v článku o ponuke QR kódy.

6. Po dni fotografovania

Po skončení dňa fotografovania stačí nahrať fotografie s QR kódmi jednotlivých účastníkov spolu s vybranými fotografiami, ktoré chcete zdieľať/predávať. Ďalšie informácie o ďalších krokoch a funkciách nájdete v článku Pracovný postup - sprievodca krok za krokom.