Saal WallArt

Saal WallArt

Saal WallArt je online platforma, ktorá vám umožňuje predávať vaše fotografie a propagovať váš profil. Nahrajte svoje obrázky na platformu a po ich schválení si ich budú môcť kúpiť potenciálni zákazníci na celom svete. Môžete ich tiež prepojiť so svojou profilovou stránkou, čo vám umožní prezentovať svoju prácu, spojiť sa s potenciálnymi kupujúcimi a zarábať na svojich fotografiách.

Webová stránka Saal WallArt

Nahrávanie obrázkov do služby WallArt

Ak chcete nahrať obrázky na Saal WallArt, musíte najprv prejsť na webovú stránku. Vyberte kategóriu, v ktorej chcete predávať svoje snímky. Po vstupe do vybranej kategórie kliknite na tlačidlo Predať obrázky, ktoré sa nachádza nad obrázkami na ľavej strane stránky.

Kategória Krajina

Upozorňujeme, že na nahrávanie obrázkov musíte mať účet. Kliknutím na tlačidlo Predať obrázky sa zobrazí okno Vytvoriť nový účet, v ktorom si môžete jednoducho vytvoriť účet. Ak už máte účet na fotoportáli, môžete sa prihlásiť.
Po prihlásení sa zobrazí okno s informáciami o provízii a dôležitých úvahách pred nahrávaním obrázkov. Potom môžete pokračovať v nahrávaní obrázkov, ktoré chcete predávať v rámci vybranej kategórie. Upozorňujeme, že vaše nahrané fotografie prejdú pred zverejnením v galérii schvaľovacím procesom. Po ukončení schvaľovacieho procesu dostanete e-mailové upozornenie.

Správa obrázkov

Obrázky nahrané do služby Saal WallArt vám budú prístupné z ponuky galérií. Po nahratí prvej fotografie do aplikácie Saal WallArt sa automaticky vytvorí nová galéria s názvom Saal Digital pod názvom Obrázký zdieľané s WallArt. Táto galéria organizuje všetky fotografie, ktoré ste nahrali do Saal WallArt, podľa kategórií. Fotografie z tejto galérie môžete kedykoľvek odstrániť. Upozorňujeme, že po vymazaní fotografie už nebude k dispozícii na predaj v službe Saal WallArt.

Ponuka galérií v Saal WallArt

Obrázky predávané v Saal WallArt

Keď sa vaše obrázky objavia v galérii Saal WallArt, získate províziu z každého predaného kusu. Ak chcete získať prístup k informáciám o svojich predaných obrázkoch, jednoducho sa prihláste na fotoportál a otvorte ponuku Obrázky predané v Saal WallArt v rámci účtu. Tu nájdete komplexnú mesačnú správu o predaných obrázkoch. Táto správa vás bude informovať o úspešnosti vášho predaja a pomôže vám sledovať výkonnosť vášho fotografického podnikania.

Obrázky predané prostredníctvom Saal WallArt

Pripojenie profilu k službe Saal WallArt

Ak máte aktívny verejný profil na fotoportáli, môžete ho prepojiť so Saal WallArt a propagovať tak svoju prácu. Ak to chcete urobiť, otvorte v rámci svojho účtu ponuku Nastavenia profilu a stránky. Prejdite nadol a nájdete dve možnosti Saal WallArt, ktoré môžete povoliť:

Možnosti Saal WallArt v rámci nastavení profilu a stránky

Uviesť môj profil na Saal WallArt

Aktiváciou tejto možnosti sa váš osobný profil zverejní v zozname umelcov Saal WallArt spolu s obrázkami, ktoré ste nahrali na Saal WallArt. Táto funkcia vám umožní prezentovať všetky vaše práce spoločne a potenciálne podporiť vaše podnikanie. Upozorňujeme, že zaradenie profilu do zoznamu umelcov podlieha schvaľovaciemu procesu.

Zoznam umelcov Saal WallArt

Zobraziť obrázky uverejnené na portáli Saal WallArt

Aktiváciou tejto možnosti sa na stránke vášho profilu vytvorí odkaz, ktorý povedie na stránku Saal WallArt so zobrazením všetkých obrázkov, ktoré ste tam nahrali. Potenciálni zákazníci si tak môžu zakúpiť vaše fotografie priamo na stránke Saal WallArt.

Profilová stránka s odkazom na Saal WallArt

Po aktivácii ktorejkoľvek z týchto možností v ponuke Nastavenia profilu a stránky nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť zmeny.

Upozorňujeme, že v súčasnosti bohužiaľ nie je možné odosielať obrázky do Saal WallArt zo švajčiarskych, britských a amerických účtov.