Súbor fotografií

Súbor fotografií

Naša fotosada pozostáva z vysokokvalitnej tlače fotografií, ktorú možno prispôsobiť pomocou vopred pripravených šablón, ktoré ponúkajú širokú škálu úprav.

Pozrite si naše šablóny

Photoproduct

Usporiadanie A

Big obrázok: 88,5 x 127 mm

Small obrázky: 31 x 43,75 mm

Photoproduct

Usporiadanie B

Veľký obrázok: 88,5 x 127 mm

Small obrázky: 63 x 88,5 mm

Photoproduct

Usporiadanie C

Štyri obrázky: 63 x 88,5 mm

Photoproduct

Usporiadanie E

Dva obrazy: 100 x 65 mm

Navrhnite teraz