Vytvorenie súborov v aplikácii Photoshop

Tvorba súborov v aplikácii Photoshop

Ak chcete navrhnúť svoje fotografické produkty vo Photoshope, môžete si stiahnuť šablóny pre Photosho vytvorené špeciálne pre každý produkt. Tieto šablóny sú navrhnuté s presnými rozmermi fotografického výrobku a obsahujú pokyny, ktoré vám pomôžu pri navrhovaní. Súbory PDF pre každý produkt nájdete v profesionálnej zóne príslušnej kategórie. Najprv vyberte produkt, ktorý chcete navrhnúť v rámci danej kategórie, a zobrazí sa zoznam dostupných formátov. Potom si môžete stiahnuť požadovanú šablónu a začať s návrhom.

PSD pre fotoknihu v tvrdej väzbe PSD na webovej stránke

Súbory PSD

Všetky súbory PSD obsahujú pokyny ohľadne orezu, ktoré by ste mali zohľadniť pri umiestňovaní prvkov do svojho návrhu. Uistite sa, že prvky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od oblasti orezovej línie. V prípade viacstranových produktov, ako je napríklad fotokniha, nájdete usmernenia, ktoré označujú rôzne časti knihy. Obal PSD je rozdelený na tri oblasti:

 1. Zadná strana obalu
 2. Predná strana obalu
 3. Chrbát knihy
  Veľkosť chrbta závisí od počtu strán a je označená dvoma čiarami v strede, zatiaľ čo okolité čiary označujú rozsah záhybu.
 4. Orezová línia
  Na túto líniu neumiestňujte obrázky ani objekty.

Obal PSD vo Photoshope

Šablóna PSD pre vnútorné strany je rozdelená na dve časti:

 1. Stredová čiara
  Stred dvojstránky.
 2. Orezová línia
  Na túto líniu neumiestňujte obrázky ani objekty.

Vnútorné stránky PSD vo Photoshope

Pomenovanie súborov s viacerými stránkami

Pri vytváraní viacstranového produktu, ako je napríklad fotokniha alebo kalendár, je dôležité venovať pozornosť pomenovaniu súborov. Na zabezpečenie správneho poradia stránok pri nahrávaní je veľmi dôležité premenovať stránky pomocou postupných čísel (01, 02 atď.). Tým sa automaticky usporiadajú stránky vášho viacstranového produktu.

Súbor JPG

Súbory JPG môžete nahrať pomocou režimu nahrávania PDF. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame uložiť súbory vo formáte JPG s najvyššou možnou kvalitou a vybrať začiarkavacie políčko ICC profil sRGB IEC61966-2.1.

Súbor PDF

Na export vášho návrhu ako súboru PDF s optimálnymi výsledkami odporúčame použiť prednastavenia Saal Digital. Súbor s možnosťami zadania si môžete stiahnuť tu. Po stiahnutí a rozbalení súboru otvorte program Photoshop a v hornej ponuke prejdite na položku Upraviť a potom kliknite na položku Prednastavenie Adobe PDF. Otvorí sa nové okno, v ktorom kliknite na tlačidlo Načítať a vyberte stiahnutý súbor prednastavenia. Po výbere kliknite na Uložiť ako... a zadajte mu názov, ktorý chcete uložiť.

Okno prednastavenia Adobe PDF

Pri ukladaní súborov ako PDF vyberte prednastavenia Saal Digital, ktoré ste uložili v okne Uložiť Adobe PDF.

Uložiť Adobe PDF s prednastavením

Ak nepoužívate prednastavenie Saal Digital, zabezpečte niekoľko údajov v nastaveniach Adobe PDF. Nastavte kompresiu na JPEG s maximálnou kvalitou. V časti Výstup zmeňte prevod farieb na Previesť na cieľ a v poli Cieľ vyberte Farebný priestor RGB - sRGB IEC61966-2.1.

Viacstranový súbor PDF

Viacero dokumentov môžete uložiť ako jeden viacstranový súbor PDF. Prejdite do ponuky Súbor > Automatizovať > Prezentácia PDF. V dialógovom okne Možnosti výstupu začiarknite políčko Viacstranový dokument. V časti Zdrojové súbory pridajte súbory, ktoré chcete zahrnúť do viacstranového dokumentu PDF. Výberom možnosti Pridať otvorené súbory zahrniete všetky aktuálne otvorené súbory v programe Photoshop. Na pridanie uložených súborov môžete použiť aj tlačidlo Prehľadávať. Usporiadajte stránky v požadovanom poradí, pričom dbajte na to, aby bola obálka umiestnená ako prvá. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť, čím vytvoríte viacstranové PDF.

Okno prezentácie PDF