Kódy QR: Pracovný postup so zákazníkmi

Kódy QR: Pracovný postup so zákazníkmi

Vytvorenie galérie QR zahŕňa generovanie kariet QR na základe nastavení galérie. Tieto karty je potrebné vytlačiť na fotenie. Ak ich chcete vytlačiť, kliknite na tlačidlo na stiahnutie na hlavnej stránke alebo vyberte QR kódy v pravej ponuke, kde môžete vytvoriť aj ďalšie karty. Viac informácií nájdete v tejto ponuke QR kódy.
Všimnite si, že každá karta je rozdelená na dve časti:
Horná časť: Obsahuje pokyny a QR kód pre fotografovanú osobu. Táto časť je určená pre zákazníka.
Spodná časť: Obsahuje dohodu o ochrane osobných údajov, ktorú musí fotografovaná osoba podpísať. Po podpísaní je potrebné túto časť uschovať.

Príklad karty QR

Manipulácia s kartami QR

Pracovný postup, ktorý treba dodržať pri QR kartách, je nasledovný:
1. Karty QR sa musia odovzdať klientovi pred uskutočnením fotografovania. Klienti sa môžu zaregistrovať aj online pred dňom fotografovania.
2 Pred fotografovaním musia podpísať dohodu o ochrane osobných údajov. Po podpísaní si podpísanú časť QR karty uschovajte.
3 Pred fotografovaním osoby musíte odfotiť kartu QR. Táto fotografia QR sa musí nahrať do galérie na triedenie. Ďalšie informácie nájdete v príručke Krok za krokom

Zverejnená galéria QR

Keď máte všetky fotografie pripravené a zverejnené v galériách, musíte to oznámiť klientovi. Potom budú mať prístup k svojej galérii QR. Upozorňujeme, že oznámenia možno spravovať aj automaticky, viac informácií nájdete v článku Pracovný postup e-mailu.
Klienti môžu pristupovať k svojim galériám naskenovaním QR kódu alebo pomocou odkazu na karte. Potom si môžu prezerať a vyberať fotografie na objednanie.

Objednávanie z viacerých galérií QR

Zákazníci môžu mať prístup k viacerým QR galériám, napríklad pri školských foteniach, na ktorých sa zúčastňuje viacero členov rodiny. Je možné objednávať z rôznych galérií v jednom nákupnom košíku. Keď sa zákazník prihlási a vstúpi do druhej galérie, všetky položky pridané do košíka z prvej galérie sa zachovajú. Zákazníci tak môžu ľahko pridať fotografie z druhej galérie k existujúcim výberom v košíku.

Nákupný košík s položkami z 2 galérií QR