Príručka na prípravu snímok

Sprievodca prípravou obrázkov

Zákazníkom, ktorí nemajú skúsenosti s úpravou fotografií, ponúkame automatickú úpravu obrázkov. Táto možnosť nám umožňuje zabezpečiť optimálne spracovanie každého obrázka, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok.

Zákazníkom, ktorí uprednostňujú vlastnú úpravu fotografií (napr. v programe Photoshop alebo Lightroom) alebo ktorí už majú s úpravou obrázkov určité skúsenosti, ponúkame tipy a triky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť dokonalý výsledok.

Okrem nasledujúcich tipov odporúčame aj našu ukážkovú sadu, ktorá obsahuje všetky dostupné materiály a povrchové úpravy.

Pri príprave snímok by ste mali zohľadniť nasledujúce body:

  • Správa farieb
  • Farebný priestor
  • Jas a kontrast
  • Rozlíšenie/rozmery
  • Ostrosť
  • Profily ICC
  • Formát súboru

Správa farieb

Na správne posúdenie farieb je dôležité správne nastavenie osvetlenia aj monitora. Všetko, čo potrebujete vedieť o správe farieb, nájdete tu.

Farebný priestor

Je dôležité, aby boli do obrázkov vložené správne farebné profily a aby boli dodané v RGB. Uviedli sme zoznam farebných profilov, ktoré akceptujeme.

Optimálny jas a kontrast obrázkov

Pred vytvorením obrázka skontrolujte, či sú hodnoty kontrastu a jasu správne. Upozorňujeme, že obrázky na monitore sú podsvietené a fotografický produkt nie je, takže môže byť mierny rozdiel v jase. Ak monitor nie je správne kalibrovaný, obrázok sa môže javiť príliš jasný alebo príliš tmavý.

Odporúčame skontrolovať tonálne hodnoty na obrázku. Pomocou funkcie Korekcia tónov môžete určiť, či je jas prítomný vo všetkých oblastiach obrázka.

Ak chýbajú svetlá alebo tiene, výrobok bude neskôr vyzerať matne a nedostatočne kontrastne. Tu je príklad, kde chýbajú svetlá alebo tiene. V týchto prípadoch odporúčame obrázky prepracovať.

Obrázok s chýbajúcimi svetlami a obrázok s chýbajúcimi slabými svetlami

Obrázok je všeobecne príliš tmavý a chýbajú mu svetlá: Tonálne hodnoty sú zachované len v stredných a nízkych tónoch a obrázok sa javí ako veľmi tmavý a málo kontrastný.

Obrázok, ktorý je príliš tmavý

Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mali byť tonálne hodnoty dobre rozložené a prítomné vo všetkých oblastiach:

Obrázok s dobrými tonálnymi hodnotami

Rozlíšenie/rozmery

Obrázky by mali mať správne výrobné rozlíšenie. Tieto informácie nájdete pri každom výrobku v profesionálnej oblasti. Uistite sa, že rozmery a rozlíšenie sú správne.

Existujú dve hlavné možnosti. Buď môžete manuálne zmeniť veľkosť obrázkov vo svojich programoch, pričom v takom prípade odporúčame obrázky doostriť, alebo môžete obrázok odoslať v existujúcom rozlíšení a my sa o tento proces postaráme.

Preostrenie

Na doostrenie obrázkov existuje niekoľko nástrojov a možností. Ak sa chystáte zväčšiť veľkosť obrázkov, odporúčame vám ich doostriť. Dbajte však na to, aby obrázky neboli príliš ostré, inak hrozí riziko vzniku moiré pri výrobe.

Lightroom: V aplikácii Lightroom môžete doostriť obrázky, ktoré sa nachádzajú na obrazovke: Ostrosť snímok môžete upraviť počas procesu vyvolávania. Pri exporte obrázkov je k dispozícii možnosť s názvom "Output Sharpness" (Výstupná ostrosť). Túto možnosť by ste mali zrušiť, ak už bola nastavená ostrosť.

Preostrenie (Moiré)

Moiré môže byť spôsobené nadmerným ostrením obrázka alebo prekrývaním rôznych poltónových obrazoviek. Moiré môže vzniknúť pri fotografovaní, skenovaní, retušovaní alebo exponovaní/tlači obrázka.

Moiré možno vidieť ako silný šum, keď sa obrázok prezerá pri veľkom zväčšení (aspoň 100 %). V prípade fotografického produktu na skutočnom fotografickom papieri používame pixelový obrazový procesor, ktorý reprodukuje jednotlivé pixely veľmi ostro, takže všetky detaily obrazu sú zreteľné a tento efekt sa dá počas výroby ešte vylepšiť.

Detailný záber efektu moiré

Vyhýbanie sa moiré

Na zníženie alebo odstránenie tohto efektu odporúčame rozostriť obraz v postihnutých oblastiach.

V postihnutých oblastiach vykonajte selektívny výber alebo masku. Potom použite napríklad filter Gaussovho rozostrenia v programe Photoshop. Žiaľ, nemôžeme vám poskytnúť všeobecný návod na nastavenie, pretože to úplne závisí od vášho obrázka, veľkosti obrázka a sily moiré. Po rozmazaní by mal mať obrázok pri veľkom zväčšení (zväčšujte, kým neuvidíte jednotlivé pixely) homogénny povrch.

Rozmazanie efektu moiré

Profily ICC pre Soft proof - Ako bude vyzerať môj obrázok?

Po spracovaní obrázka je možné simulovať konečný vytlačený výsledok pomocou soft proof. Na tento účel poskytujeme naše profily ICC.

Formát súboru - aký je ten správny?

Nakoniec budete musieť obrázok uložiť, aby ste nám ho mohli poslať. Tu je prehľad formátov súborov, ktoré akceptujeme.

Automatické vylepšenie obrázka - áno alebo nie?

Ak ste si obrázky upravili sami, vypnite automatické vylepšenie obrázkov počas procesu objednávky. Uistite sa tiež, že je automatické vylepšenie obrázkov vypnuté pri odosielaní obrázkov. Ak je vylepšenie obrázkov vypnuté, nebudeme na vašom obrázku vykonávať žiadne zmeny.